Τι να ξέρετε όταν βγαίνετε με έναν άνθρωπο των κριίων
Τι να ξέρετε όταν βγαίνετε με έναν άνθρωπο των κριίων
Τι να ξέρετε όταν βγαίνετε με έναν άνθρωπο των κριίων
Τι να ξέρετε όταν βγαίνετε με έναν άνθρωπο των κριίων
Τι να ξέρετε όταν βγαίνετε με έναν άνθρωπο των κριίων
Τι να ξέρετε όταν βγαίνετε με έναν άνθρωπο των κριίων
Feb Jan

Τι να ξέρετε όταν βγαίνετε με έναν άνθρωπο των κριίων

Αέδ«ν, κριίων> 1*6 ^έων, χο<ραΜος. Γ.). προς χάοιν των βαρέλι με) ενα μοσχάτον κρασί. Ακούω (μι γενιχ^ν, ό- ταν Ό λόγος άνθρωποο ίΓ ίμψυχον, μι αιτιατ. Και ίΛχιτο άτΓΐών νυχτος συν άνθρωπο ις ως ει- Χ3αί (Ηίνοφ. Γ άψυχον). II. ο λοΛος *στ^ν άνεμοζοίλην χαίρεται (Παροιμία, άναλογ.

Author

Comments are disabled.