Ηλικιωμένοι που χρονολογούνται από το Penticton
Ηλικιωμένοι που χρονολογούνται από το Penticton
Ηλικιωμένοι που χρονολογούνται από το Penticton
Ηλικιωμένοι που χρονολογούνται από το Penticton
Ηλικιωμένοι που χρονολογούνται από το Penticton
Ηλικιωμένοι που χρονολογούνται από το Penticton
Jan Jan

Ηλικιωμένοι που χρονολογούνται από το Penticton

Χ., ενώ οι αντίστοιχες για το αγρινό χρονολογούνται γύρω στο 6.000 π. Ministry of Water, Land and Air Protection, Penticton, British Columbia, Canada.

Author

Comments are disabled.